Søndag
DU GÆTTER ALDRIG HVAD GUD VIL BRUGE STEN TIL? (KREA-SEMINAR)
Annika Jacobsen
KFS-volontør i Vest- og Sønderjylland
Søndag
Lokale A2-7

Gud har skænket os alle forskellige evner, blandt andet har Han skænket os vores kreativitet. Og det er, hvad dette seminar kommer til at tage udgangspunkt i.

Gud kalder os til meget forskelligt, Men hvad hvis det jeg kan, ikke kan bruges eller ikke er nær så vigtig? Det er blandt andet det, vi skal arbejde med.

MENING MED LIVET ER RELATIONEL
Peter Leif Hansen, Nanna Gummesen, Jesper Risbjerg
LTC-lærere
Søndag,Tirsdag
Lokale B2-9

I relationen til Gud, mig selv og min næste er jeg kaldet til at elske. Sådan udfolder Jesus det i Matthæusevangeliet (kapitel 22,34-40). Men hvordan i alverden gør jeg det? Kom og vær med til et seminar med tre små oplæg om relationen til Gud, mig selv og min næste. Der bliver god tid til samtale og spørgsmål. Du får både perspektiver på de forskellige relationer og konkret vejledning til livet.

HVORFOR OG HVORDAN SKAL JEG LÆSE I BIBELEN?
Søren Rønn
KFS-sekretær i Vest- og Sønderjylland
Søndag,Mandag
Lokale B2-11

Bibellæsning frelser ingen. Jesus frelser. Men Bibelen indeholder sandheden om Jesus og dig og din næste og naturen og nutiden og evigheden etc. Men hvordan skal jeg læse den? Og hvordan skal jeg forstå det, jeg læser? Kom og hør om hvorfor og hvordan Bibelen skal læses, og få gode tips og tricks. Den dårlige samvittighed får i øvrigt tæsk.

BØN OG FASTE – SÅ GUD KAN FYLDE MERE
Ruth Eva Osmundsen
KFS-sekretær i Etiopien
Søndag
Lokale B2-13

Bøn og faste er i biblen beskrevet som en del af livet med Gud, men er det relevant for os i dag? Vi vil se nærmere på hvad bøn og faste er og snakke om, hvordan og hvorfor det kan være vigtigt for os i dag. Umiddelbart er det noget, vi gør individuelt, men måske kan bøn og faste også berige KFS-gruppen og det kristne fællesskab.

NÅR NOGEN JEG HOLDER AF FALDER FRA TROEN
Kristina Eskildsen
Gymnasiesekretær i Østdanmark
Søndag,Mandag
Lokale B2-12

Det er fantastisk når nogen kommer til tro, og når det sker, deler vi gerne med andre. Men hvad så når nogen, jeg holder af, mister troen? Eller hvis jeg er bange for, at en, jeg holder af, er på vej væk fra Gud. Hvad er og hvad er ikke min rolle?

Kom med til et seminar med fokus på, hvad der på spil, når nogen, man holder af, mister troen.

MIN PLADS I GUDS MISSION: KAN GUD BRUGE MIG?
Anders Keseler
KFS-sekretær i Østjylland
Søndag
Lokale B2-10

Vi har alle i en plads i Guds mission, men det kan være svært at finde sin plads. Vil Gud virkelige bruge mig, selvom jeg ikke holder andagter eller kan spille lovsang? Er der andet end at brygge kaffen og sørge for kagen? JA, ja, ja! Der er meget andet! Kom med til dette seminar og hør om, hvordan vi finder vores plads i Guds mission. Der er plads til alle!

TILBAGE TIL FREMTIDEN?
Kasper A. Bergholt
stud.theol.
Søndag
Blækhuset (B1-3)

Er Johannes’ Åbenbaring en reportage fra fremtiden skrevet på forhånd? Altså sådan at man kan finde nøjagtige beskrivelser af de begivenheder, man også kan læse om i avisen? Det tror jeg ikke. Men hvad er det så for en bog, kan vi overhovedet bruge den til noget, og er Gud en drillepind?

MAND OG KVINDE - FORSKELLIGT ANSVAR
Jakob Højlund
Generalsekretær i KFS
Søndag
Lokale A2-6

Om KFS' syn på mænds og kvinders tjenestemuligheder i det kirkelige arbejde.

I KFS mener vi, at mand og kvinde er skabt forskelligt og er blevet tildelt forskelligt ansvar i menighedsarbejdet. I dette seminar skal vi se nærmere på denne ansvarsfordeling, hvilket også kaldes tjenestedeling. Jeg kommer til at præsentere KFS' holdning, og der bliver god mulighed for at stille (eventuelt kritiske) spørgsmål og kommentere.

WHY DOES GOD WANT TO LIMIT SEX?
Peter Payne
ph.d. i filosofi og leder af Institute for Credible Christianity
Søndag
Lokale B1-8

Many think that the traditional no-sex-before-marriage rule made sense before effective birth control. However, now we no longer need it. The seminar will look at research done on the effects of the sexual revolution. The results of such studies show that sex early in a romantic relationship is a bad idea, both for the individuals involved and for the long-term prospects for the relationship. Waiting, say, 6 months is better. Waiting until marriage is even better.

Er kirken gode nyheder?
Magnus Kildal Torp
stud.theol.
Søndag
Lokale B1-6

I løbet af særligt min gymnasietid blev jeg præsenteret for ideen om, at kristendommen har virket undertrykkende, og oplysningstiden, med dens videnskaber, trak Europa ud af religiøst mørke. Men kan det virkelig passe? Vi skal prøve at kigge på historien og se, om der er en rød tråd, som viser et andet billede.